O Spółce

ENIPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach jest firmą inżynierską wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A.

Działalność projektowa firmy ENIPRO opiera się na wykorzystaniu wieloletniego dorobku naukowo-technicznego oraz zdobytego doświadczenia wyspecjalizowanych inżynierów z branż: budowlanej,energetycznej, budowlano-instalacyjnej, elektrycznej, automatycznej AKPIA, mechanicznej.

Wybrane realizacje

JSW Koks SA

Wykonanie Studium wykonalności elektrociepłowni na paliwa alternatywne.

Zleceniodawca: JSW Koks SA
Więcej

Valmet Automation Sp. z o.o.

Pełnienie nadzoru autorskiego na obiekcie "PKN Orlen Włocławek - budowa nowego bloku 460 MW".

Zleceniodawca: Valmet Automation Sp. z o.o.
Więcej

Tractebel Engineering SA

Wykonanie kompleksowych usług polegających na wykonaniu części technicznej dokumentacji przetargowej, wspieranie Zamawiającego przy podejmowaniu decyzji związanych z wyborem Generalnego Wykonawcy dla dwóch zadań projektu pn.: "Budowa instalacji oczyszczania spalin wraz z modernizacją kotłów OPG-230 w ZW Nowa", którymi są: budowa instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą dla kotłów OPG-230 nr 1-5 w ZW Nowa oraz budowa instalacji odazotowania spalin metodą niekatalityczną dla kotłów OPG-230 nr 1-5 w ZW Nowa.
 

Zleceniodawca: Tractebel Engineering SA
Więcej
Wszystkie realizacje
Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Sp. z o.o. Enitec