O Spółce


Enipro Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach jest firmą inżynierską wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Energoinstal SA Działalność projektowa firmy ENIPRO opiera się na wykorzystaniu wieloletniego dorobku naukowo-technicznego oraz zdobytego doświadczenia wyspecjalizowanych inżynierów z branż: budowlanej, energetycznej, budowlano-instalacyjnej, elektrycznej, automatycznej AKPIA, mechanicznej.

Podstawowym celem działalności spółki jest wysoka jakość usług, zadowolenie i umocnienie zaufania Klienta do firmy, jako wiarygodnego wykonawcy dokumentacji technicznej przede wszystkim dla sektora  energetycznego (energetyka konwencjonalna, gazowa i olejowa), sektora ochrony środowiska, a także sektora chemicznego i innych gałęzi przemysłu. 

 


Naszym Klientom oferujemy pełne wielobranżowe zarządzanie cyklem projektu w zakresie wykonywania studiów wykonalności, koncepcji, projektów podstawowych, projektów budowlanych, projektów wykonawczych i powykonawczych oraz opinii technicznych i ekspertyz a także doradztwa technicznego, wykonywania SIWZ oraz przedmiarów.

Doskonalenie procesów związanych z działalnością biura doprowadziło do wypracowania i wdrożenia procedur pozwalających na osiągniecie najwyższego standardu wykonania i realizacji projektów w oparciu o kompletne wdrożenie modelowania i projektowania w systemie 3D wg najnowszych systemów IT opartych o platformę informatyczną firmy Bentley.

Doświadczenie i wiedza zespołu projektowego naszej firmy jest gwarancją wysokiej jakości i innowacyjności świadczonych usług. 

Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Sp. z o.o. Enitec